Projekat “Zajedno za naše porodice"

- Razvoj savetovališta za porodicu u Srbiji i Crnoj Gori“, koji finansira Evropska unija partnerski realizuju Centar za socijalni i rad Užice i Užićki centar za ljudska prava i demokratiu u saradnji sa Centrom za socijalni rad Nikšić, Plužine i Šavnik. Tokom 18 meseci realizacije projekta uspostaviće se regionalna savetovališta za porodice u Užicu i Nikšiću čiju će ciljnu grupu ćiniti  pojedinci sa poremećenim porodičnim odnosima, roditelji koji žele da unaprede profesionalne i roditeljske kapacitete, mladi sa problemima u ponašanju i svi drugi korisnici kojima će ove usluge trebati. Usluge koje će se pružati u Savetovalištu biće preventivnog, edukativnog i savetodavnog karaktera i biće na raspolaganju svim građanima. Krajnji produkt predvidjenih aktivnosti je isti i u Nikšiću i u Užicu, a to je integrisana usluga Savetovališta koja se pruža na regionalnom nivou.

 

Užice i Nikšić- “Zajedno za naše porodice”

 

Koalicije