Užički centar za ljudska prava i demokratiju u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava-YUCOM realizuje projekat „Otvorena vrata pravosuđa“.

Opšti cilj projekta  je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji. Projekat želi da poverenje građana u pravosuđe poveća kroz: razvoj dijaloga i komunikacije između građana i predstavnika pravosuđa kao i jačanje odgovornosti njihovog rada.

Jedan od tri posebna cilja koja projekat želi da postigne jeste uspostavljanje proaktivnog odnosa predstavnika pravosuđa i građana i njihovo bolje upoznavanje sa samim sistemom koje bi doprinelo da se građani bolje upoznaju i razumeju svoja prava, kao i način njihovog ostvarivanja. Ovakav odnos projekat želi da uspostavi kroz nekoliko kanala komunikacije sa građanima, koji su prilagođeni različitoj socijalnoj strukturi stanovništva, starosnoj dobi i nivou obrazovanja. To uključuje komunikaciju kroz digitalnu platformu, digitalne medije i blog postove kao i kroz Tematska otvorena vrata u 15 gradova i opština u Srbiji. Projekat želi da, po ugledu na razvijene demokratije, usvoji princip otvorenog dijaloga, između građana i pravosuđa, i podstakne njihov veći angažman u lokalnim zajednicama.

Zadatak projekta jeste da pomogne građanima da bolje razumeju Ustavom zagarantovana prava, ali i da upozna građane kako funkcioniše sistem pravosuđa i kako sudije i tužioci donose odluke koje su pravične i racionalne.

Drugi cilj projekta predstavlja rad organizacija na istraživanju i prepoznavanju primarnih potreba građana u njihovom svakodnevnom iskustvu sa pravosuđem u Srbiji. Ova aktivnost pokušava da razume i istraži razloge građana za nisko poverenje u pravosudni sistem, kroz široki monitoring iskustava građana u susretu sa pravosuđem. Kao rezultat ove aktivnosti, koalicija na projektu će izraditi tri opširna izveštaja koja bi služila kao sredstvo za dalje formulisanje javnih politika koje podržavaju potrebe građana.

Poslednji cilj projekta želi da podigne odgovornost i integritet pravosudnih institucija. Projekat nastoji da u radu sa predstavnicima pravosuđa i organizacija civilnog društva, kroz poboljšanu metodologiju planova integriteta i otvorenu proceduru za žalbe i slobodno prituživanje građana, podigne integritet i odgovornost pravosudnih institucija, čineći ih transparentnijim, dostupnijim i uz veći angažman samih građana.

Digitalnu platformu na kojoj će pravni stručnjaci redovno pisati svoje tekstove (blog postove) o temama iz pravosuđa možete nači ovde https://www.otvorenavratapravosudja.rs/

Na platformi možete pronaći i kategoriju u Mom mestu na kome se nalazi više informacija o Tematski otvorenim vratima u 15 opština, kao i vizuelna prezentacija Osnovnih sudova u svakoj opštini posebno:  https://www.otvorenavratapravosudja.rs/u-mom-mestu.

Projekat se realizuje u period od juna 2019. do novembra 2021.godine.

Projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ je podržan od strane Američke organizacije za međunarodni razvoj USAID.

Koalicije