1. Da li će država omogućiti da poslove dobijaju lica koja su obrazovana za taj posao, a ne lica koja nemaju obrazovanje, znanje i praksu za taj posao?
 2. Da li će država obezbediti mogućnost prakse u stranim državama studentima Filološkog fakulteta?
 3. Kada će na lokalu biti rodna ravnopravnost u bar jednoj sferi?
 4. Postoje li mere kojima bi se podstaklo i uticalo na zapošljavanje mladih, a pre svega visokoobrazovanih osoba? Odnosno da bi se sprečio odlazak mladih iz Srbije?
 5. Prava radnika na radnim mestima bez prozora, svetlosti sunčeve i osnovnih uslova za život i rad?
 6. Da li podržavate ekofeministički pokret i da li će se ovim pitanjem naša zemlja u budućnosti baviti? 
 7. Ukoliko zaposleni obavlja poslove po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima 7 godina nije li to pokazatelj da u preduzeću postoji potreba za određenim poslom i radnicima. Kada će se rešiti status pp poslova gde preduzeća zloupotrebljavaju postojanje takvih ugovora.
 8. Da li osobe sa invaliditetom ulaze u kvote za zaposljavanje 10% ili ne. Da li ulazi u ukupan broj ako su na određeno? Da li mogu da se zaposle na neodređeno po automatizmu ili treba saglasnost komisije za prijem.
 9. Da li će se pokrenuti inicijativa da se poboljša kvalitet vode u Užicu?
 10. Kada će biti čisti vazduh u gradu Užicu?
 11. Kako valorizovati povredu prava na radnom mestu, jer je to uvek relativno?
 12. Mogu li mali neafirmisani sportski klubovi da budu finansirani od strane države?
 13. Šta mislite o položaju radnika u privatnom sektoru i mogućnošću ostvarivanja njihovih radnih prava u skladu sa usvojenim konvencijama Međunarodne organizacije rada?
 14. Na koj način bi rešili problem socijalnog stanovanja u vašoj zajednici?
 15. Koje su prioritetne oblasti rešavanja socijanih problema u važem okruženju?
 16. Šta mislite o efikasnosti rada pravosudnih organa u Srbiji?
 17. Koji je po vama najznaćajniji rezutlat reforme socijalne politike?
 18. Šta mislite kakve rezultate je dala reforma socijalne politike?
 19. Da li je potrebna nova medijska strategija ? 
 20. Šta mislite o privatizaciji Tanjuga ?
 21. Šta mislite o političkoj i ekonomskoj nezavisnosti lokalnih medija ?
 22. Šta mislite o slobodi medija u Srbiji ?
 23. Da li znate ko su vlasnici lokalnih medija u Srbiji ?
 24. Šta mislite o privatizaciji medija?
 25. Da li poslanici mogu na neki način da se založe za ekološka pitanja grada Užica?
 26. Zasto se u parlamentu ne diskutuje o problemima vodo snadbevanja Užica?
 27. Da li poslanici smatraju da je Zlatiborskom okrugu potreban aerodrom Ponikve?
 28. Zasto se poslanici ne založe za uspostavljanje avio-saobraćaja na Ponikvama?
 29. Planirate li u budžetu za 2017 da izvojite sredstva za aerodrom Ponikve?
 30. Kada će se u Užicu ukinuti vanredna situacija i obezbediti puna primena zakona o javnim nabavkama?
 31. Na koji način smatrate da privredno oživite Priboj?
 32. Da li u Priboju ima mesta za mlade i školovane?
 33. Kako poslanici vide budućnost FAP-a?
 34. Možete li vi kao poslanik da doprinesete o usvajanju novog zakona o malim i srednjim preduzećima?
 35. Da li država treba da pospešuje rad malih porodičnih firmi?
 36. Zašto se ne pospešuju ulaganja u gradove koji odumiru?
 37. Da li postoje odbori u skupštini koje se bave pitanjem neuspešnih i loših privatizacija?
 38. Da li država može da izdvoji veća sredstva za započinjanje sopstvenog biznisa?
 39. Da li su nam važniji domaći ili strani investitori?
 40. Da li narodni poslanici znaju kakva je zdravstvena situacija u regionu?
 41. Zašto država ulaže u propale sportske klubove, a ne u zdravstvo i školovanje?
 42. Da li je državi važniji profesionalni fudbaler ili samohrani roditelj?
 43. Možete li da se založite da umesto u sport novac ide u ono što stvarno treba građanima?
 44. Da li se tokom rasprave o budžetu razmišlja o pravima i životima zaposlenih?
 45. Zašto se ne omogućava veće volontiranje u državnim institucijama?
 46. Da li su poslanici upoznati sa efektima izdvajanja države za zapošljavanja?
 47. Da li ste upoznati sa pravima radnika u privatnom sektoru?
 48. Da li smatrate da je rad sindikata dobar?
 49. Da li ste ikada imali razgovore sa predstavnicima sindikata?
 50. Zašto se ne zalažete da se donese novi zakon o socio-ekonomskim savetima?
 51. Da li treba pospešiti rad sindikata u privatnim firmama?
 52. Da li znate na koji način se plaćaju zaposleni u privatnim firmama?
 53. Da li vi kao poslanici učestvujete u raspravama o trasama budućeg auto-puta?
 54. Zašto je država dozvolila da propadne projekat rešavanja otpadnih voda u Užicu?
 55. Da li možete da učestvujete na gradsku vlast i Užice gas da se ukine taksa na priključak za gasovod?
 56. Da li država ima planove za uvođenje novih atraktivnih zanimanja?
 57. Zašto se država ne bavi strateškim razvojem Zapadne Srbije?
 58. Zašto svako dete nema dečiji dodatak?
 59. Zašto je ukinut pdv za bebi opremu i hranu?
 60. Zašto država ne reaguje na organizovano prosjačenje dece?
 61. Zašto država ne pojača kontrolu stručnih praksi u srednjim školama?
 62. Kako država planira da ekonomski pomogne žrtve nasilja?
 63. Kako će država izgraditi mehanizam zapošljavanja žrtava nasilja?
 64. Do kada će država da toleriše građevinski haos?
 65. Da li smatrate da se na isti način kontroliše rad malih privatnih radnji i velikih sistema?
 66. Da li ste upoznati sa stanjem radnih prava u velikim stranim firmama?
 67. Kada država planira da prekine sa partijskim zapošljavanjem?
 68. Kada se očekuju privatizacije javnih preduzeća?
 69. Da li ste upoznati sa načinom zapošljavanja u lokalnim samoupravama?
 70. Da li možete da se založite da se ljudi zaposleni na višegodišnjim ugovorima zaposle za stalno?
 71. Zašto država ne dozvoljava konkurenciju lokalnim javnim preduzećima?
 72. Gde i kako se troše sredstva koje plaćaju firme koje ne zapošljavanju osobe sa invaliditetom?
 73. Zašto se ne naprave dodatni programi za zapošljavanje invalida u državnim institucijama?
 74. Da li možete da nam kažete koliko je osoba sa invaliditetom zaposleno u državnim institucijama?
 75. Premijer Vučić je u svom poslednjem gostovanju u Loznici obećao 1000 novih radnih mesta. Jeste li imali priliku da ga pitatte kada će to obećanje ispuniti? 
 76. Kada ćete otvoriti Poslaničku kancelariju u Loznici ?
 77. Kada će se rešiti problem cijanidnih soli iz FAK-a o čemu ste već govorili?
 78. Znate li ko je kupio RTB Zajaču ?
 79. Da li će roditelji dece sa invaliditetom dobiti status negovatelja?
 80. Jeste li upozanti da država sad finansira veštačku oplodnju samo za bračne parove do 40 godina? Može li se očekivati da Parlament nekom izmenom zakona podigne tu granicu bar na 42 godine?
 81. Koliko je poslanika na stalnom radu u Skupštini ?
 82. Da li imate plan za suzbijanje organizovanog kriminala?
 83. Kada će biti gotov koridor 10?
 84. Kada će biti gotov projekat Beograd na vodi ?
 85. Kada će Vlada rešiti situaciju sa migrantima?
 86. Da li će se povećati penzije u 2017. godini ?
 87. Kolika je plata Narodnih poslanika?
 88. Da li će se povećati plate u državnim ustanovama?
 89. Ko utvrđuje cenzus za ostvarivanje dečijeg dodatka?
 90. Koliko iznosi poslanički dodatak ?
 91. Na osnovu kojeg propisa Poslanici imaju pravo na diplomatski pasoš?
 92. Ko donosi konačnu odluku o đačkoj stipendiji ?
 93. Šta obuhvata politika ruralnog razvoja Evropske unije?
 94. Da li će se i kada povećati plate u zdravstvenim ustanovama ?
 95. Molim Vas da javno ojavite ime i prezime lica koje je prema Vašim tvrdnjama iznosilo mamograf iz Doma zdravlja u Loznici ?
 96. Kada će loznica dobiti autoput?
 97. Kakav je Vaš stav o planovima Rio Tinta da eksploatiše rudu u lozničkom kraju ?
 98. Kako gledate na situaciju u lozničkim zdravstvenim ustanovama nakon afere oko smrti malog Radenka Nikodijevića ?
 99. Da li će biti parlamentarnih izbora na proleće ?
 100. kako drzava može da pomogne mladima bračnim parovima da po povoljnim uslovima dođu do stanova?
 101. Na koji način država može da zaštiti zaposlenog od neisplaćivanja zarada? Postoje li sankcije za poslodavce? 
 102. Da li ce se uspostaviti sistem integrisanog univerziteta u Užicu?
 103. Kada ce se strategija obrazovanja uskladiti sa stvarnim potrebama?

Koalicije