Poziv na otvaranje izložbe

U okviru projekta “Nismo isti, ali smo ravnopravni” , K Town Group iz Kosjerića organizuje izložbu radova učesnika kreativno-edukativnih radonica za decu.

Izložba će biti otvorena u četvrtak  26. avgusta 2021. godine u 18 časova u prostorijama Alternativnog centra Poligon.

Izložba će predstaviti radove učenika koji su nastali kao rezultat višemesečnog rada na radionicama.

K Town Group se na  kreativno-edukativnim radionicama za decu bavio bitnim temama kao što su kulturna raznolikost, tolerancija, identitet, diskrimnacija, predrasude.

Cilj projekta je bio sticanje osnovnih znanja neophodnih za razumevanje njihovih, kao i drugih kultura, da prihvate da različiti pogledi na svet nisu nužno loši, i da uspostave pozitivan pristup i toleranciju prema razlikama u društvu.

Detaljne informacije o izložbi i projektnim aktivnostima možete naći na:

https://ktowngroup.org.rs/

https://www.facebook.com/ktowngroup

https://www.facebook.com/akcpoligon/

Informacije o svim konkursima u okviru Projekta ,,Lokalni poziv ka EU’’ možete naći na sajtu www.promeni.rs

Projekat ,,Lokalni poziv ka EU’’ koji realizuje Nacionalna koalicija za decentralizaciju sa partnerima Grupom 484 i Fondacijom Jelena Šantić, osnažuje lokalne inicijative za doprinos procesima pridruživanja EU, stvarajući decentralizovano društvo koje neguje kulturnu različitost i participatornu demokratiju. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

Koalicije