mmm

 

Projekat

Mladi u akciji za bezbednost zajednice

Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju će  u periodu od jula  do decembra  2022 .godine realizovati projekat Mladi u akciji za bezbednost zajednice“. Projekat je podržala Organizacija za bezbednost i saradnju u Evropi ( OSCE Mission to Serbia), Program IPA SER 06 2021 “Consolidating the democratisation process in the security sector in the Republic of Serbia – Phase 5”

Opšti cilj projekta je doprinos izgradnji partnerstva javnog I civilnog sektora za veće uključivanje mladih u lokalni sistem bezbednosti u vanrednim situacijama.  

Specifični cilj projekta je  podizanje nivoa uključenosti mladih u lokalne sisteme bezbednosti tokom I nakon vanrednih situacija kroz edukaciju, blagovremeno informisanje I funkcionisanje lokalnih timova mladih za pomoč I podršku zajednici u vanrednim situacijama.   

Jačanjem saradnje između javnog sektora ( lokalne vlasti, policijske structure, škola) I civilnog sektora, kampanjom za podizanje svesti mladih  I edukativnim aktivnostima mladi od 15 do 30 godina će dobiti znanja, veštine I definisanu ulogu u sistemu delovanja zajednice u vanrednim situacijama. 

Očekivani rezultati projekta su:

1.             Realizovano istraživanje o stavovima I preporukama mladih za njihovo uključivanje u proces ublažavanja posledica katastrofa u zajednici; 

2.             Podignuta svest građana a posebno mladih grada Užica o njhovoj ulozi u sistemu delovanja zajednice u kriznim situacijama;

3.             Izrađen I distribuiran “ Vodič o ponašanju I uključivanju mladih u vanrednim situacijama” ;

4.             Mladi uspešno prošli edukaciju I stekli potrebna znanja I veštine za ukjlučivanje u rad lokalnih tiomova za pomoć I podršku  zajednici u kriznim situacijama;

Ovim  projektom, Užički centar za ljudska prava I demokratiju (UCLJPD) počinje da razvija concept uključivanja mladih u sisteme delovanja zajednice u vanrednim situacijama. Projekat će doprineti  izgradnji partnerstva javnog I civilnog sektora za veće uključivanje mladih u lokalni sistem bezbednosti u vanrednim situacijama.  

Koalicije