Javna funkcija i prokletstvo korupcije

Kako i na koji način javni novac završava u rukama lokalnih moćnika? Koliko su ovakvi slučajevi u lokalnim upravama dokaz slabosti mehanizama kontrole javnih nabavki i trošenja budžetskih para? Koliko su građani naviknuti da pogodbe i nezakonite radnje lokalnih šerifa prolaze bez otpora? Javni funkcioneri retko snose posledice zloupotrebe službenog položaja i pranja novca uključujući i zabranu ponovnog imenovanja na rukovodeća mesta. Zato predočavamo detalje nezakonitih radnji opštinskih funkcionera iz Arilja i Prijepolja koje su prethodile privođenju i priznavanju krivice o kojima se u javnosti malo zna i uglavnom nagađa. 

Zakon kaže da javni funkcioner bilo da je imenovano, izabrano ili postavljeno lice mora da zastupa javni interes. Hapšenje lokalnih čelnika u Arilju i Prijepolju 12. novembra 2020. godine među kojima i trojice nekadašnjih predsednika opština izazvalo je iznenađenje javnosti u ovim sredinama, kao nešto što se ne događa ljudima na vlasti. Za korupciju je većini određen kućni pritvor i uslovne kazne, a gotovo svi uhapšeni sporazumno su sa tužilaštvom priznali krivicu. Od 17 privedenih iz Arilja i Prijepolja, dvoje osumnjičenih je tada ostalo u pritvoru.

https://www.srbija.gov.rs/vest/497158/hapsenja-zbog-korupcije-u-prijepolju-arilju-i-novom-pazaru

Arilje: Budžet oštećen za skoro 1.4 miliona dinara

112aaaaas

Sedište Skupštine opštine Arilje/Foto: Užički centar za ljudska prava I demokratiju

Visina štete Opštini Arilje prema do sada utvrđenim pravosnažnim sudskim odlukama, odnosno koliko je do sada oduzeto okrivljenima iznosi 1.395.000 dinara, podatak je kraljevačkog tužilaštva. Fiktivne fakture za radove koji nisu izvedeni, sklapanje ugovora o informisanju mimo medijskog konkursa i nelegalno finansiranje fudbalskog kluba „Budućnost“ koji igra u Srpskoj ligi Zapad (treća takmičarska liga u rangu), samo su neki od primera nenamenskog trošenja javnog novca. U slučaju ove lokalne samouprave deset lica među kojima i dvojica nekada čelnih ljudi opštine zaključilo je sporazum o priznavanju krivice sa Višim javnim tužilaštvom u Kraljevu i osuđeno na uslovne kazne pravosnažno. Posle zaključenja sporazuma kao mera za pojedine od njih važi i zabrana obavljanja javne funkcije u jedinici lokalne samouprave za određeni vremenski period. Miloš Nedeljković (SNS) postao je predsednik opštine Arilje 2018. godine pošto je na tu funkciju ostavku podneo Zoran Todorović tada funkcioner ove stranke. Na proteklim lokalnim izborima Nedeljković je bio nosilac liste SNS-a, dok je Todorović nastupio samostalno ispred grupe građana „Zoran Todorović - Za naše Arilje i domaćinsko selo“ i jedini je njen odbornik u aktuelnom sazivu lokalnog parlamenta.

https://arilje.org.rs/index.php/lokalna-samouprava/skupstina-opstine/odbornici-so

U odgovoru na pitanje Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju na osnovu okončanog krivičnog postupka Više javno tužilaštvo u Kraljevu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije navodi da je bivši predsednik opštine Miloš Nedeljković proglašen krivim zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja i osuđen na kaznu zatvora od jedne godine koju izdržava u kućnom pritvoru. Zabranjeno mu je vršenje dužnosti funkcionera u jedinicama organa lokalne samouprave u trajanju od godinu dana i oduzeta imovinska korist u iznosu od 500.000 dinara. On je u januaru i februaru 2019. godine kao službeno lice – predsednik opštine Arilje, postigao dogovor sa jednim od okrivljenih, J.M. zakonskim zastupnikom privrednog društva iz Arilja da fiktivno fakturiše Mesnoj zajednici Kruščica usluge izvođenja radova na lokalnim putevima što je on i uradio i neistinito prikazao, da su izvršeni radovi od 600.000 dinara što nije urađeno. Nakon toga je okrivljeni Tomo Kovačević, predsednik Mesne zajednice Kruščica retroaktivno potpisao i overio Odluku o pokretanju postupka nabavke materijala za izvođenje radova u mesnoj zajednici. Miloš Nedeljković u svojstvu naredbodavca budžeta potpisao nalog i rešenje za prenos sredstava MZ Kruščica u navedenom iznosu, a Tomo Kovačević novac sa računa mesne zajednice prebacio na račun poslovnog društva iz Arilja, i sa ovog računa je J.M. prebacio iznos od 500.000 dinara na tekuće račune Toma Kovačevića i S.L. iz Arilja koji su novac podigli i predali okrivljenom J.M, a on tadašnjem predsedniku opštine Milošu Nedeljkoviću tako da je na ovaj način Nedeljković sebi pribavio imovinsku korist.

2211aasd

Stadion FK „Budućnost“ Arilje/Foto: Užički centar za ljudska prava i demokratiju

U odgovoru Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije iz Kraljeva dalje se kaže da je Nedeljković pribavio imovinsku korist Milanu Stojadinoviću, predsedniku FK „Budućnost“ iz Arilja tako što je postignut dogovor da okrivljeni Željko Radovanović u ime svoje preduzetničke radnje fiktivno fakturiše Opštinskoj upravi Arilje usluge održavanja metalne ograde i stadiona FK „Budućnost“ i da nakon naplate navodno izvedenih radova novac podigne i preda okrivljenom Milanu Stojadinoviću posle čega je pokrenut postupak nabavke usluga na popravci sportskih terena, a posao dodeljen preduzetničkoj radnji iz Arilja, vlasništvo Željka Radovanovića. Predsednik Nedeljković je potpisao rešenje i nalog za prenos sredstava ovoj radnji od 300.000 dinara iako radovi nisu izvedeni, a Radovanović ova  novčana sredstva podigao sa računa i predao Milanu Stojadinoviću, predsedniku fudbalskog kluba „Budućnost“. 

Nekadašnji predsednik Opštine Arilje Zoran Todorović proglašen je krivim zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja i izrečena mu je uslovna osuda tako što mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne godine ukoliko u roku od tri godine od pravosnažnosti ne učini novo krivično delo, a zabranjeno mu je vršenje dužnosti funkcionera u jedinicama lokalne samouprave od jedne godine zbog toga što je u toku 2016. i 2017. godine u Arilju kao službeno lice – predsednik opštine Arilje:

- Zaključio ugovor o pružanju televizijskih usluga sa privrednim društvom iz Arilja za potrebe opštine Arilje na iznos od 1.900.000 dinara, a onda odobrio plaćanje ispostavljenih računa navedenog poslovnog društva suprotno Pravilniku o bližem uređenju postupka javne nabavke u Opštinskoj upravi Arilje i na taj način pribavio korist privrednom društvu u vidu omogućavanja zaključivanja ugovora i pružanja i naplate medijskih usluga bez obezbeđene konkurencije. Zatimp pribavio imovinsku korist okrivljenom Milanu Stojadinoviću, predsedniku fudbalskog kluba „Budućnost“ iz Arilja tako što je usmeno naložio okrivljenoj Gorici Petrović, načelnici opštinske uprave da pokrene nabavku usluga – tekućih popravki i održavanja sportskih terena posle čega je 7. februara 2017. godine potpisao naloge i rešenje za prenos 295.000 dinara preduzetničkoj radnji iz Arilja za fiktivno fakturisanje usluge tekućih popravki i održavanja sportskih terena posle čega je  vlasnik preduzetničke radnje iz Arilja Željko Radovanvić primljena novčana sredstva podigao u gotovini i predao okrivljenom funkcioneru kluba Milanu Stojadinoviću. Todorović je naložio, načelniku Opštinske uprave u Arilju da bez sprovođenja postupka u kom bi se sprečilo postojanje sukoba interesa i obezbedila konkurencija zaključi ugovor sa preduzetničkom radnjom iz Arilja o pružanju usluga higijene i održavanja poslovnih prostorija Opštinske uprave Arilje i na taj način ovoj radnji pribavio korist u vidu zaključenja ugovora bez konkurencije. 

33asa1

Foto: Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Zamenik predsednika opštine Branko Vukajlović proglašen je krivim zbog krivičnog dela falsifikovanje službene isprave i izrečena mu je uslovna osuda tako što mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od pet meseci ukoliko u naredne dve godine od pravosnažnosti ne učini novo krivično delo zbog toga što je početkom februara 2019. godine, u Arilju, kao službeno lice - zamenik predsednika opštine Arilje, potpisao i overio službenu ispravu sa neistinitim sadržajem i to račun, koji je Opštinskoj upravi opštine Arilje ispostavila PR ,,Luka metal” Arilje, vlasništvo preduzetnika Željka Radovanovića, na iznos od 300.000 dinara, iako radovi nisu izvedeni.

Gorica Petrović oglašena je krivom zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja i izrečena joj je uslovna osuda tako što joj je utvrđena kazna zatvora u trajanju od pet meseci ukoliko u naredne tri godine ne učini novo krivično delo zbog toga što u toku 2016. i 2017. godine u Arilju, kao službeno lice – načelnik Opštinske uprave opštine Arilje nije isplanirala i procenila javnu nabavku, niti sprovela postupak javne nabavke male vrednosti, već je po nalogu okrivljenog Zorana Todorovića, zaključila ugovor sa preduzetničkom radnjom o pružanju usluga održavanja higijene i poslova tekućeg održavanja poslovnih prostorija Opštinske uprave Arilje i preduzetničkoj radnji pribavila korist i omogućila zaključivanja navedenog ugovora bez konkurencije, a Milanu Stojadinoviću, predsedniku FK ,,Budućnost” pribavila imovinsku korist, tako što je naložila  zaposlenoj službenici za javne nabavke Milki Čvorović da sprovede nabavku usluga i posao dodeli PR iz Arilja, vlasništvo Željka Radovanovića i potpisala rešenje za prenos dela sredstava za njegovu radnju u iznosu od 200.000 dinara, za usluge koje nisu izvršene. Posle toga vlasnik radnje je novac podigao i predao predsedniku kluba „Budućnost“ Milanu Stojadinoviću.

Ružica Nikolić Vasilić oglašena je krivom zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja i izrečena joj je uslovna osuda tako što joj je utvrđena kazna zatvora u trajanju od pet meseci koja se neće izvršiti ukoliko okrivljena u roku od dve godine od dana pravnonažnosti presude ne učini novo krivično delo, zbog toga što je tokom januara i februara 2019. godine, u Arilju, kao službeno lice – zamenik načelnika Opštinske uprave opštine Arilje, suprotno Odluci Opštinskog veća opštine Arilje od 27. aprila 2009. godine, donela nalog kojim je zaposlenoj službenici za javne nabavke Milki Čvorović naloženo da sprovede nabavku radova na popravci sportskih terena, iako nabavka nije bila planirana, potom potpisala narudžbenicu za nabavku radova kojom se posao dodeljuje radnje iz Arilja, vlasništvo Željka Radovanovića pa zajedno sa  Milošem Nedeljkovićem potpisala rešenje za prenos sredstava za primaoca radnje u iznosu od 300.000 dinara za radove koji nisu izvedeni, posle čega je vlasnik radnje podigao novac i predao predsedniku kluba Milanu Stojadinoviću.

6653asda

Stadion FK „Budućnost“ Arilje/Foto: Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Milan Stojadinović, predsednik FK „Budućnost“ proglašen je krivim zbog produženog krivičnog dela pranje novca i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine u kućnom pritvoru i osuđen je na novčanu kaznu od 100.000 dinara i oduzeta mu je imovinska korist od 795.000 dinara. Istovremeno mu je zabranjeno vršenje dužnosti odgovornog lica u sportskim udruženjima u trajanju od jedne godine od dana pravnosnažnosti presude. Navedeno krivično delo je izvršio u toku 2017. i 2019. godine, u Arilju, tako što je u dva navrata preuzeo novac u ukupnom iznosu od 795.000 dinara od Radovanovića, vlasnika preduzetničke radnje iz Arilja znajući da novac potiče od kriminalne delatnosti, odnosno da novac potiče sa računa Opštine Arilje i da je prenet na račun preduzetničke radnje na ime radova koji nisu izvedeni.

Tomo Kovačević, predsednik MZ Kruščica oglašen je krivim zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u pomaganju i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet meseci i zabranjeno vršenje dužnosti predsednika mesnih zajednica u trajanju od jedne godine, zbog toga što je u januaru mesecu 2019. godine, u Arilju, pomogao Milošu Nedeljkoviću, predsedniku opštine Arilje, tako što je u svojstvu predsednika Mesne zajednice Kruščica najpre potpisao i službenim pečatom overio retroaktivno sačinjenu Odluku o pokretanju postupka nabavke građevinskog materijala za izvođenje radova u Mesnoj zajednici, na lokacijama Vranovina i Grujići i overio fakturu izdatu od strane poslovnog društva iz Arilja u kojoj je neistinito navedeno da su izvršeni radovi na navedenoj lokaciji. Kovačević je overio otpremnice na osnovu koje je MZ Kruščica prebačeno 600.000 dinara. Nalog je odobrio Nedeljković i novac je kasnije prebačen na račun firme iz Arilja, nakon čega je  J. M. sa računa poslovnog društva Arilje iznos od 500.000 dinara dalje prebacio na tekući račun S. L. iz Arilja i njegov lični tekući račun, a zatim novac podigao i predao okrivljenom J.M u gotovini, koji ga je predao Nedeljkoviću i pomogao mu da za sebe pribavi korist od 500.000 dinara, a privrednom društvu iz Arilja 100.000 dinara.

Branko Mihajlović oglašen je krivim zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja i izrečena mu je uslovna osuda tako što mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od pet meseci, uslovno godinu dana, zbog toga što je u januaru mesecu 2019. godine, u Arilju, kao službeno lice – savetnik mesnih zajednica i kontrole dokumentacije u Odeljenju za privredu i finansije, sačinio nacrt narudžbenice Mesne zajednice Kruščica za nabavku materijala za podasipanje puteva u zaseocima, a zatim obradio zahtev za transfer sredstava u iznosu od 600.000 dinara, na osnovu fakture poslovnog društva iz Arilja, iako je znao da radovi po navedenoj fakturi nisu izvedeni i omogućio da se novčana sredstva opštine Arilje u iznosu od 600.000 dinara neosnovano prenesu na račun MZ Kruščice.

 

Arilje selo/Foto: Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Okrivljeni J. M. oglašen je krivim zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u pomaganju i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet meseci u kućnom pritvoru i oduzeta mu je imovinska korist pribavljena krivičnim delom od 100.000 dinara. Okrivljeni je u januaru 2019. godine, u Arilju, kao vlasnik i zakonski zastupnik Privrednog društva iz Arilja, pomogao Milošu Nedeljkoviću u izvršenju krivičnog dela, tako što je po dogovoru sa predsednikom opštine Arilje i Tomom Kovačevićem, predsednikom MZ Kruščica, fakturisao MZ Kruščica usluge navodno izvedenih radova na lokalnim putevima u iznosu od 600.000 dinara, a zatim novac dobijen na ime neistinitih faktura i to deo u iznosu od 100.000 dinara zadržao za sebe, a deo u iznosu od 500.000 dinara podigao sa računa i predao Nedeljkoviću.

Željko Radovanović oglašen je krivim zbog produženog krivičnog dela pranje novca i  izrečena mu je uslovna osuda tako što mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od šest meseci, uslovno godinu dana i osuđen je na novčanu kaznu u iznosu od 100.000 dinara zbog toga što je tokom januara i februara 2017. godine, u Arilju, po dogovoru sa Milanom Stojadinovićem, u ime preduzetničke radnje koja se vodi na njegovu suprugu M.R. i u kojoj je faktički vlasnik, fakturisao Opštinskoj upravi opštine Arilje usluge održavanja metalne ograde FK Budućnost, koje nije izveo, pa je novac u ukupnom iznosu od 795.000 dinara, koji mu je uplaćen na ime radova i za koji je znao da potiče iz kriminalne delatnosti podigao sa računa radnje i predao predsedniku kluba Milanu Stojadinoviću. 

Prilog 1: Odgovor Višeg javnog tužilaštva, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije u Kraljevu Užičkom centru za ljudska prava i demokratiju

Ravna linija korupcije

Proteklih deset godina parlamentarnog života u opštini Arilje bile su turbulentne sa relativno čestim promenama vladajuće garniture, ostavkama i promenama koalicionih partnera. Posle prošlogodišnjih izbora i ubedljive pobede SNS-a formiranje lokalne vlasti u Arilju usledilo je u avgustu 2020. godine. Za predsednika je izabran Predrag Maslar (SNS), a za njegovog zamenika Branko Vukajlović, član Pokreta za Kraljevinu Srbiju (POKS). Vukajlović je ovu dužnost obavljao do 25. juna ove godine kada je podneo ostavku na funkciju na devetoj sednici lokalnog parlamenta. Pored Vukajlovića ostavke su pre dva meseca podneli i jedan član Opštinskog veća i predsednik Skupštine opštine, tako da će ova sednica u Arlju biti upamćena i po tri ostavke lokalnih funkcionera koji su ih obrazložili ličnim razlozima. U Arilju se spekuliše i Vukajlovićeva ostavka dovodi u vezu sa konkursom za novog direktora ariljske toplane.

https://lokalinfo.rs/2021/06/25/tri-ostavke-na-sednici-so-arilje/

Opštinsko veće opštine Arilje objavilo je 12. avgusta ove godine konkurs za popunjavanje položaja, načelnika opštinske uprave, dužnost koju je do sada obavljala Gorica Petrović na period od pet godina, što je objavljeno na opštinskom sajtu.

https://arilje.org.rs/index.php/aktuelnosti/vesti/2125-javni-konkurs-za-naelnika

Od anketiranih građana, predstavnika opozicije i civilnog sektora u Arilju gotovo da se ništa detaljnije nije moglo saznati o krivičnim delima i načinima zloupotrebe novca iz opštinske kase.

Jedan od retkih koji je pristao da za Užički centar za ljudska prava i demokratiju razgovara o zloupotrebama ariljskih javnih funkcionera je Predrag Čarkić iz Lokalne građanske inicijative „Login“ koja je aktivna u oblasti zaštite životne sredine i socijalne politike. Konkretno ova organizacija nije se bavila finansijama i trošenjem javnog novca, ali Čarkić kaže da kao građanin uvek želi da zna kako se troši novac poreskih obveznika. Siguran je da u poslednjih 20 godina opština Arilje ne posluje po Zakonu o budžetu, da se vrši nedozvoljeno prebacivanje sredstva uprkos prelasku sa linearnog na programski budžet kako bi se radili projekti i programi trošenja novca za tu godinu, dobijale ocene, radila evaluacija i vršila kontrola.

669875aawq

Predrag Čarkić UG „Login“/Foto: Užički centar za ljudska prava i demokratiju

- Nema javne rasprave u budžetu u Arilju, posebno o investicionom delu što je zakonska obaveza kao i u državi. Sve ovo što se dogodilo u Arilju je ravna linija. Arilje je mesto, Bogu iza leđa, daleko od Državne revizorske institucije za koju držim da nije potpuno uništena i jedino svetlo u javnom sektoru. Ukoliko bi se dogodilo ne bi me iznenadilo privođenje svih politički zaposlenih koji su na ta mesta došli podelom političkog plena. Hapse predsednika opštine što je dao fudbalskom klubu novac što može biti uvek pokriveno odlukama, a da pri tom nema dalje kontrole trošenja od strane primaoca?! Da ne govorim o protekloj deceniji, ali i od 1996. godine od kada je Arilje „slobodan grad“ do 2012. u Arilju se ne mogu nabrojati investicije koje danas postoje, a koje su urađene bez protesta javnog mnjenja, bez priča o kriminalu, od sportske hale koja je sagrađena na lokaciji za koju niko od građana nije dao saglasnost, jer je srušen deo jedinog parka koji imamo – navodi Čarkić. Po njemu u politici postoje „pioni“ poput pojedinih predsednika opština koji stradaju, jer postoje regionalni stranački šefovi i centralizovano političko upravljanje koje seže sve do mesne zajednice.

- Prethodni sistem, dobro je osedlao konja koga je aktuelna vlast samo uzjahala i nema nameru da siđe – dodaje Predrag Čarkić iz ariljskog udruženja „Login“. On postavlja i pitanje svrsishodnosti aktuelne gradnje tribine fudbalskom klubu „Budućnost“ i pita ko će da gleda fudbal u Arilju, u gradiću koji se naglo prazni i iz koga ljudi odlaze.

-Cilj je postignut. Tehnologija vlasti radi tako da svakog pojedinca spusti na nivo beznačajnosti i da mu ne dozvoli da se udruži. Kada je pojedinac toliko osiromašen on pristaje na kesu namirnica i sendvič i jednostavno sebi kaže šta ja kao pojedinac mogu da učinim u borbi protiv korupcije – smatra naš sagovornik. Ističe da Arilje deset godina unazad nema kredibilan medij koji bi uticao na razvoj i na promociju opštine i saznanje da ovo mesto uopšte postoji. Postoje fejsbuk grupe koje pokušavaju da nadomeste ovaj nedostatak, dodaje on, ali da se ujedno plasiraju i neproverene informacije koje nisu validne za građane.

Prijepolje: Klupko se odmotalo

778po

Sedište lokalne samouprave u Prijepolju/Foto: Opština Prijepolje

Klupko korupcije u Prijepolju počelo je da se odmotava od sporne nabavke novogodišnjih paketića preko Centra za socijalni rad koji su plaćani 3.200 dinara, a vredeli mnogo manje. Policija je posle hapšenja direktorke Centra za socijalni rad u Prijepolju u januaru 2019. godine saopštila da se sumnja da je S.H., u svojstvu odgovornog lica Centra za socijalni rad Prijepolje, tokom decembra 2017. godine omogućila pravnim i fizičkim licima da u postupku nabavke pribave imovinsku korist od oko 990.000 dinara, a Centru za socijalni rad nanela štetu od oko 1.142.000 dinara, uključujući i iznos PDV-a. Šuškalo se o asfaltiranju i „ugrađivanju“, izdavanju halal sertifikata, dok je i štrajkom glađu Adis Micanović, trener odbojkašica kluba „Bambi volej“ ukazivao na sumnjive radnje u vezi raspodele para za sport i finansiranja sportskih klubova. Iznenađenje bi bilo da nije došlo do privođenja u novembru prošle godine više lica među kojima i predsednika opštine Dragoljuba Zindovića (funkciju predsednika opštine obavljao u dva navrata od 2009. do 2012. godine i od 2016. do 2020. godine), kažu ovdašnji novinari za čije tekstove korupcija u proteklim godinama u Prijepolju nije bila tabu tema. Tako je pisano i o halal sertifikatima i sportskim klubovima.

- Kako “PP Media” saznaje na red inspektora Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije iz Kraljeva je došla provera opštinske subvencije za uvođenje „Halal“ sertifikata, raspodela novca za informisanje i finansiranje sportskih klubova tokom 2017 godine. Naime, komisija koju je osnovao predsednik Opštine u 2017. godini, donela je odluku o dodeli bespovratnih sredstava u iznosu od po 300.000 dinara za uvođenje “Halal” sertifikata. Tako su, između ostalog, ovu subvenciju koristili pravni subjekti u kojima se toči alkohol i koji nemaju nikakve veze sa osnovnim principom „Halala“ koji propisuje da je meso dobijeno od životinje koja je zaklana po Šerijatskim pravilima. Dodatnu sumnju, da se radi o nameštenim poslovima, kod inspektora unosi činjenica da je direktor agencije koja je izdala najveći broj „Halal“ sertifikata, šef jedne odborničke grupe u prijepoljskom lokalnom parlamentu. https://ppmedia.rs/prijepolje-inspektori-proveravaju-izdavanje-halal-sertifikata-finansiranje-medija-i-sportskih-klubova/

9987po

Zgrada Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu/Foto: Sajt tužilaštva

Više javno tužilaštvo u Kraljevu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije sumnja da su okrivljeni koji su privedeni protekle godine naneli štetu budžetu opštine Prijepolje od 5.750.000 dinara. Kraljevačko tužilaštvo je  zaključilo  sporazume o priznanju krivice sa više lica. Navodi da je Ivana Krpović oglašena krivom zbog zloupotrebe službenog položaja i izrečena joj je uslovna osuda tako što joj je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 5 meseci koja se neće izvršiti, ukoliko okrivljena u roku od 3 godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo. Kao direktor Predškolske ustanove “Miša Cvijović”, tokom decembra 2017. godine, i decembra 2018. godine Ivana Krpović  je zaključila Ugovor o utvrđivanju usklađenosti proizvoda sa zahtevima halal standarda, sertifikatu i korišćenju znaka za halal kvalitet, a da prethodno nije preduzela mere da se izvrši ispitivanje tržišta i obezbedi da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne cene, na koji način je Agenciji sa kojom je zaključila ugovore pribavila korist u vidu omogućavanja zaključivanja ugovora bez konkurencije – dodaje tužilaštvo.

Okrivljeni B. N., B. D., D. Ć., M. N. i N. B. , svi iz Prijepolja, oglašeni su krivim zbog   krivičnog dela nesavestan rad u službi i izrečene su im uslovne osude kazne zatvora u trajanju od po 6 meseci koja se neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od dve godine ne učine novo krivično delo. Kaže se u odgovoru tužilaštva da su kao članovi Komisije za dodelu budžetskih sredstava u sportu "grubo zanemarili svoju dužnost da izvrše formalnu proveru i ocenu ispunjenosti uslova i kriterijuma u pogledu nosioca programa iz oblasti sporta i predložili FK Polimlje za dodelu budžetskih sredstava, iako ovaj klub nije ispunjavao uslove jer je račun istog bio u blokadi, pa su na osnovu takvog predloga FK Polimlje dodeljena novčana sredstva u iznosu od 4.703.000 dinara, i u tom iznosu je nastupila šteta po budžet Opštine Prijepolje, jer sredstva nisu utrošena na ostvarivanje opšteg interesa u sportu, već su odmah raspoređena poveriocima navedenog kluba". -Kako je još uvek u toku istraga prema okr. D. Z., bivšem predsedniku Opštine Prijepolje, zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl.359. st.3. u vezi st.1. u vezi čl. 61. KZ i krivičnog dela trgovina uticajem iz čl.366. st.1. KZ, okr. M. M. i okr. N.S. iz Prijepolja, član Komisije za dodelu budžetskih sredstava u sportu, zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u pomaganju iz čl. 359. st.3. u vezi st. 1. u vezi čl.35. KZ, to bliže podatke nisam u mogućnosti da vam dostavim zbog interesa istrage – navodi Posebno odeljenje za korupciju iz Kraljeva Višeg javnog tužilaštva iz Kraljeva u odgovoru od 17. avgusta ove godine Užičkom centru za ljudska prava i demokratiju koji potpisuje Sanja Protić, rukovodilac Posebnog odeljenja i zamenik javnog tužioca.

Deo odbornika prijepoljske skupštine izrazio je na sednici krajem prošlog jula ogorčenost zbog izbora jednog od članova komisije protiv koga se vodi krivični postupak za člana Opštinskog veća, jer su smatrali da za funkcionere protiv kojih se vodi istraga za koruptivne radnje nema mesta na opštinskoj funkciji.

-Mersad Medo Mekić iz Stranke pravde i pomirenja ponovo je izabran za člana Opštinskog veća 23.7. 2021. godine. Za nekog je to bio tužan a za nekog radostan dan. Za Mekića je od 34 odbornika glasalo 23, deset je bilo protiv, a jedan uzdržan. Na funkciju ga je predložio predsednik opštine Vladimir Babić (SNS) – izvestila je TV Forum iz Prijepolja. Šefket Šehović SDA je rekao na sednici da neće glasati za kadrove protiv kojih se vode sudski postupci za koruptivne radnje koje su krivičnim zakonikom Republike Srbije kažnjivi i da u tome kao odbornici SDA ne žele da učestvuju. Elvin Banjica, Sandžačka demokratska partija (SDP) za skupštinskom govornicom je istakao da je Mekićevo imenovanje tužan dan za opštinu Prijepolje, jer kako je naveo kada običan portir treba da se zaposli u nekoj firmi od njega se traže dokumenti, da nije osuđivan ili da se protiv njega ne vodi krivični postupak, dok to ne važi za člana opštinske vlade.

https://www.youtube.com/watch?v=fotgN2xvs2Q

Ostavku je na ovoj sednici podneo zamenik predsednika opštine Prijepolje, Esad Hodžić (SDP) koji je na ovaj način izrazio duboko neslaganje i protest.

-    Zbog neslaganja sa imenovanjem za člana Opštinskog veća osobe protiv koje se vodi krivični postupak za zloupotrebe službenog položaja, podnosim ostavku na funkciju zamenika predsednika Opštine – naveo je tada Hodžić u pisanoj ostavci.

Autor: Istraživački tim Užičkog centar za ljudska prava i demokratiju

Objavljivanje ove priče omogućeno je kroz projekat Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama, koji sprovodi Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP ), a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Stavovi izneti u ovoj priči su stavovi autora i ne predstavljaju nužno stavove Programa ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP ) niti Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

 

 

 

 

 

Koalicije