Održive lokalne politike stanovanja u fokusu aktivnih građana

Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju je u junu i julu mesecu realizovao niz aktivnosti, koje će doprineti većoj vidljivosti problema održivog stanovanja u zajednici. Istovremeno realizovane aktivnosti  su kontinuirano informisale građanke i građane Užica i gradske opštine Sevojno o značaju njihovog uključivanja u proces kreiranja lokalne politike stanovanja.

Emitovana je radio emisija na lokalnoj radio stanici (radio San) gde je građanima prezentovana politika stanovanja i održavanja zgrada. Radio emisija je imala zadatak da slušaoce informiše o projektu, projektnim aktivnostima i ujedno da ih motiviše da se uključe u bilo koju od planiraniha aktivnosti za uključivanje građana.   

Radi što veće informisanosti građanki i građana o temi javnog zagovaranja počelo je emitovanje radio džingla na temu Stanovanja i uključivanja građana u donošenje odluka na lokalnom nivou. 

Kako bi se što veći broj članova zajednice motivisao da se uključi u lokalni dijalog o stambenoj politici i podršci najugroženijim kategorijama u ostvarivanju prava na bezbedno stanovanje, izrađen je TV spot na temu bezbednog i održivog stanovanja.

TV spot

Uskoro

- Prva TV emisija na temu Šta građani i lokalni akteri imaju da kažu o pravu na sigurno stanovanje. Gosti TV emisije: g- din Vidoje Drndarević (član gradskog veća zadužen za socijalnu politiku i brigu o porodici), g - din Zoran Militarov (načelnik komunalne policije), Gordana Savić (koordinatorka projekta) i Vladimir Aksentijević (član stambene komisije grada Užica).

- Anketa za građane – mogućnost da građani daju svoje predloge za prioritetne programe podrške u stanovanju koji će biti predmet analize. Najbolji i najrealniji programi će biti predstavljeni u procesu izrade nove lokalne politike stanovanja.

Koalicije