Datum

Naručilac

Naziv

Mišljenje

Dokument za preuzimanje 

31.05.2017.

Zdravstveni centar Užice, Užice

Održavanje informacionog sistema

Pozitivno

Preuzmi

10.01.2017.

Opšta bolnica Čačak

Sanitetski potrošni materijal

Pozitivno

Preuzmi

18.01.2017.

Opšta bolnica Gornji Milanovac

Reagensi, kalibratori i potrošni materijal proizvođača Beckman Coulter za aparate AU480 i Access2 proizvođača Beckman Coulter

Pozitivno

Preuzmi

18.10.2017
 Opšta bolnica Gornji Milanovac  Reagensi Simens Heltker Diagnostik za aparat  Simeks Ca 1500  Pozitivno  Preuzmi

23.01.2017.

Apoteka "Užice" Užice

Nabavka leka PROCARBAZIN HYDROCHLORID 50mg, leka CHLORALHYDRAT 500mg,

leka BACLOFEN 10mg i medicinsko tehničko pomagalo Endotrahealna plastična kanila

Pozitivno

Preuzmi

17.08.2017.

Apoteka "Užice" Užice

Lek "MOLSIDOMIN" tablete 2mg i 4mg

Pozitivno

Preuzmi

17.08.2017

Apoteka "Užice" Užice

Medicinsko pomagalo PARADIGM INSULIN RESERVOIR и PARADIGM QUICK SET KANILE

Pozitivno

Preuzmi

12.01.2017
 Apoteka "Užice" Užice  Lek Sultiame   Pozitivno  Preuzmi

22.12.2017

Opšta bolnica"Dr.Laza K. Lazarević" Šabac

Aplikator za klipse kompatibilnog sa potojećim endoskopom

Pozitivno

 Preuzmi

14.12.2017

Opšta bolnica"Dr.Laza K. Lazarević" Šabac

Reagensi i potrošni materijal

Pozitivno

Preuzmi

21.11.2017

Opšta bolnica"Dr.Laza K. Lazarević" Šabac

Nabavka reagenasa i potrošnog materijala

Pozitivno

Prezmi

29.08.2017

Opšta bolnica"Dr.Laza K. Lazarević" Šabac

Laboratorijska plastika i laboratorijsko staklo-vakum epruvete ,držači i igle.

Negativno

Preuzmi

27.04.2017

Opšta bolnica"Dr.Laza K. Lazarević" Šabac

Nabvka dobara - implanti za kukove

Pozitivno

Preuzmi

16.06.2017

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača

Usluga održavanja i nadogradnje programskih sistema na softveru NexTbiz

Pozitivno

Preuzmi

 04.04.2017  Opšta bolnica Loznica  Laboratorijski reagensi i potrošni materijal za aparat Stratus  Pozitivno  Preuzmi
02.08.2017    Opšta bolnica Loznica  Laboratorijski reagensi i potrošni materijal za aparat Immulite 2000   Pozitivno  Preuzmi
 
02.08.2017
   Opšta bolnica Loznica  Laboratorijski reagensi i potrošni materijal za aparat Sajmeks Ca1500    Pozitivno  Preuzmi
06.10.2017      Opšta bolnica Loznica Usluga održavanja informacionog sistema      Pozitivno 
 Peruzmi
 03.07.2017   Dom zdravlja "Dr.Draga Ločić" Šabac  Medicinske rukavice -Latex   Pozitivno   Preuzmi
 17.03.2017  Dom zdravlja " Dr.Milenko Marin"Loznica Reagensi za hematološki analajzer proizvođača "SYSMEX"  Pozitivno  Preuzmi 
 25.12.2017  Zdravstveni centar Užice, Užice Popravka magnetne rezonance GE Healtcare,Signa HDxT 1.5T.   Pozitivno Preuzmi 
         
         
         
         
Koalicije