1213123123123.png

 

Ужички центар за људска права и демократији од јануара до краја октобра 2024.године реализује пројекат „Фокус је на једнакости у руралном развоју“.

Пројекат се реализује у градовима и општинама Златиборског, Моравичког и Шумадијског округа.

Пројектне активности ће допринети прихватању и разумевању Заједничке аграрне политике ЕУ у Србији, стварњем подстицајног окружења за развој локалних политика за пољопривреду и рурални развој у складу са принципима једнакости и потребама локалног становништва.

Специфични циљеви:

1.Изградити капацитете организација цивилног друштва и јединица локалних самоуправа Златиборског, Моравичког и Шумадијског округа за ефикаснију улогу у имплементацији Европске аграрне политике са фокусом на родне једнакости едукацијом и сарадњом.

2.Створити широку попдршку локалних актера и грађана у шест градова и општина за већа буџетска издвајања и мере које подстичу родну једнакост у развоју пољопривредe и руралног развоја.

3.Упознати локалну јавност са ефектима и изазовима примене локалних политика за пољопривреду и рурални развој мапирањем тренутне ситуације, дефинисањем препорука, информисањем грађана.

„Овај материјал објављен је уз финансијску помоћ Европске уније. За његову садржину одговоран је искључиво и она нипошто не одражава ставове Европске уније”.

https://euresurscentar.bos.rs/

Пројекат се реализује у оквиру пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ који Београдска отворена школа спроводи у партнерству с организацијама цивилног друштва: Новосадска новинарска школа, ENECA, Ужички центар за права детета, Нова планска пракса, Сигурне стазе, Млади пољопривредници Србије и међународним партнером, фондацијом Фридрих Еберт (Friedrich Ebert Stiftung). Пројекат је подржан од стране Европске уније и биће реализован у периоду од 2023. до 2026. године.dd

123123123123124.png

 

 

Koalicije