Užički centar za ljudska prava i demokratiju u periodu od 15. septembar 2017.g - 15. jul 2018.g  realizuje projekat "Međusektorskom akcijom do zapošljavanja mladih", koji treba da doprinese većem zapošljavanju mladih kroz primenu inovativnih modela stručnog usavršavanja za deficitarna zanimanja i primenu modela u drugim sredinama.


U saradnji sa  Ekonomskom školom Užice, Mark doo Bela Zemlja i TV 5 Užice,  uspostaviće se  i testirati  lokalni program " Klub otvorenih inicijativa". Kreairani lokalni program će praktično i institucionalno odgovoriti  na definisane izazove: a) neusklađenost između potreba privrede za specifičnim kadrovima i stručnih profila koji izlaze iz sistema obrazovanja; b) nedostatak lokalnog sistema podrške za stalno usavršavanje i prekvalifikaciju mladih nezaposlenih radi veće konkurentnosti na tržištu rada.

Ovaj projekat se realizuje u okviru programa " Znanjem do posla (Education to Employment – E2E): razvoj veština kod mladih i javno-privatna partnerstva u Srbiji", čiji je ciljpovećanje zaposlenosti i zapošljavanja mladih u Srbiji na socijalno inkluzivan način. Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation –SDCpruža finasijsku podršku međusektorskim partnerstvima orijentisanim ka zapošljavanju i zapošljivosti mladihsa posebnim akcentom na inovativnim rešenjima ipovezivanju aktera na nacionalnom i lokalnom nivou. Progran E2E doprinosi sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji, kao i predstojećem korišćenju sredstava IPA II u oblasti zapošljavanja i zapošljivosti mladih. U okviru programa E2E, projekat sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u sardanji sa sledećim ministarstvima: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo omladine i sporta.   

Na osnovu Strategije proširenja EU 2013-2014, Evropska komisija je pokrenula novi proces za uspostavljanje i praćenje prioriteta u sektorima zapošljavanja i socijalnepolitike-Program zapošljavanja i socijalne reforme (ESRP) za zemlje kandidate za pridruživanje. Sprovođenje ESRP-a, koji predstavlja novi model" dobre ekonomske uprave", prilagođenog specifičnoj situaciji u zemlji, biće strateški proces koji je struktuiran prema modelu" Evropa 2020" koji sprovode države članice EU. Srbija će biti jedna od prvih zemalja koje će razviti ovaj novi model. ESPR će se usredsrediti na ograničen skup radnih i socijalnih izazova u zemlji i identifikovati puteve reforme politike u tri oblasti: tržište rada i zapošljavanje; ljudski kapital i veštine; socijano uključivanje i socijalnu zaštitu.

Koalicije