Aktuelne javne nabavke u zdravstvu u zapadnoj Srbiji

Naručilac

Matični broj

PIB

Kontakt

Javne nabavke

Zdravstveni centar Užice

07414455

101624872

Gordana Marković

031 565 580

Preuzmi

Opšta bolnica Čačak

17878735

109170290

Branko Jeftović

032 373197

Preuzmi

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača

07122314

101188430

Danijela Jokić

015 818 270

Preuzmi

Opšta bolnica Šabac "Dr. Laza K.Lazarević"

17669583

104888509

Sandra Ristić

015 363 391

Preuzmi

Opšta bolnica Loznica

17826544

107330306

Borivoje Filipović

015 873 311

Preuzmi

Opšta bolnica Gornji Milanovac

17780042

106308146

Vladimir Papić

032 711 181 lokal 101

Preuzmi

Dom zdravlja Šabac

17669656

104888494

Vladimir Vilotić

015 363 632

Preuzmi

Dom zdravlja "Čačak" Čačak

17870017

108578347

Vladimir Petrović

032 346 834

Preuzmi

Dom zdravlja "Dr Milenko Marin" Loznica

17816357

106990035

Milka Lučić

015 893 724

Preuzmi

Apoteka Čačak

06813470

100484213

Milojica Paunović

032 340 510

Preuzmi

Apoteka "Užice"

17040405

101615675

Svetlana Kljajić

031 514 642

Preuzmi

Zdravstvena ustanova "Apoteka Loznica" Loznica

06867120

101188569

Ljiljana Matić

015 873 841

Preuzmi

 

 

  Pregled realizovanih javnih nabavki - dokument mozete preuzet OVDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Koalicije