“Radnom praksom do zapošljavanja mladih u Zlatiborskom okrugu”

 
Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju sa lokalnim partnerima: Ekonomska škola Užice, Mark MD  DOO Bela Zemlja i Tv 5 doo Užice,  realizuje projekat”Radnom praksom do zapošljavanja mladih u Zlatiborskom okrugu”. Projekat je podržan na javnom konkursu Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije za programe i projekte podrške mladima u zapošljavanju, oblast 2: Sprovođenje programa koji povećavaju zapošljivost mladih.

Projekat razvija servis prekvalifikacije mladih koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i praktično razvija mehanizame za povećanje zapošljivosti i zaposlenosti mladih kroz međusektorsku saradnju u cilju stimulisanja različitih oblika zapošljavanja.

Predlog projekta je inovativan zato što:

–          Stvara sistem neformalnog obrazovanja koji pruža mogućnost mladim nezaposlenim da steknu znanja i veštine koje su konkurentne na tržištu rada;

–          Promoviše i uvodi radnu praksu za sledeća zanimanja: kuvar/gastronom, konobar/somalijer  i  poslastičar;

–          Uvodi sistem mentorskog rada sa polaznicima i sticanje kvalifikovane preporuke kandidata za buduće poslodavce;

–          Podiže kvalitet ugostiteljsko smeštajnih usluga u Zlatiborskom okrugu zapošljavanjem mladih koji imaju znanja iz gastronomije, somalijerstva.

–          Promoviše međusektorsko partnerstvo (između lokalne samouprave, obrazovnih institucija, privatnih preduzetnika, medija i civilnog sektora) i pristup u rešavanju problema nezaposlenosti mladih.

 Opšti cilj projekta: je doprinos podsticaju zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih kroz stručno osposobljavanje mladih za deficitarna zanimanja.

  1. Povećanje zapošljivosti 30 mladih nezaposlenih edukacijom i realizacijom radne prakse u trajanju od 60 dana za deficitarna zanimanja kuvar- gastronom, konobar – somalijer i poslastičar.
  2. Informisanje javnosti Zlatiborskog okruga i promocija deficitarnih zanimanja u oblasti gastronomije i somalijerstva, realizacojom TV emisije.
  3. Izgradnja delotvornih lokalnih partnerstava između lokalne samouprave, civilnog društva, NSZ, obrazovnih institucija, biznis sektora i medija radi povećanja zaposlenosti mladih u skladu sa realnim potrebama.

Koalicije