n2022

 

 

 

 

 

 

Projekat “Građani u akciji” realizuju Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju iz Užica i Grad Užice. 

Oblast intervencije je Veće učešće građana u procesima donošenja odluka.

Period realizacije septembar 2021 – avgust 2022. godine.

Projekat treba da doprinese izmeni prakse Grada Užica u kreiranju i sprovođenju javnih politika zasnovan na institucionalnim uslovima za participaciju građana i građanki.

Specifični ciljevi projekta:

1) Grad Užice prepoznaje važnost I ulogu uključivanja OCD I građana u procesu kreiranja javnih politika.

2) Povećati razumevanje građana o važnosti učešća u procesu donošenja Lokalnog plana akcije za rodnu ravnopravnost.

3) Unaprediti politike rodne ravnopravnosti grada Užica.

Na kraju realizacije biće na trasprentan način urađen Lokalni plan akcije za ravnopravnost koji će posebnu pažnju pokloniti Monitoringu i evaluaciji  i održivom Planu participacije građana u procesu donošenja lokalnih politika.

Podršku za  realizaciju projekta pruža Vlada Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Koalicije