Rezultati istraživanja – fokus grupe

Učesnici fokus grupa:

 • OSI
 • Žene
 • Mladi
 • Stari
 • Privrednici
 • Nezaposleni

Teme koje su značajne za građane

 • Bezbednost građana
 • Ekološki problemi u gradu
 • Društveni život starih
 • Informacije o svim pravima OSI; subvencijama; zapošljavanju; obrazovanju
 • Razvoj i dostupnost socijalnih usluga
 • Pravna zaštita žrtava nasilja
 • O poznatim Užičankama o ženama koje su bile prve u struci, politici, i aktivizmu
 • Reproduktivno zdravlje žena
 • Promocija mladih uspešnih Užičana
 • Kultura i tradicija manjina – Roma
 • Kulturna dešavanja u gradu
 • Sport i razvoj sportske kulture

5 prioriteta

 • Ekologija
 • Ruralni razvoj
 • Socijalne usluge
 • Korupcija i zloupotreba javnih finasija
 • Kulturno istorijski sadržaji

Formati medijskih sadržaja

 • TV emisije koje imaju prevod na znakovni jezik
 • Radio emisije
 • Reportaže o lokanim resursima
 • Kontakt emisije
 • Ulične ankete građana
 • Prenos skupštine
 • Dokumentarne emisije
 • Dodatak u štampanim medijima ( Brajevo pismo)
 • Tematske TV emisije jednom nedeljno
 • Sadržaji na internet portalima

Razglednice

Upućene:

Gradonačelniku

Članovima gradskog veća

Većnicima

Raznim komisijama

Vlasnicima TV stanica

 

Na pitanje:
S obzirom na to da Grad Užice sufinasira medijske projekte, predlažem da se u 2018. finasira

Građanima podeljeno 3000 razglednica. Upotrebljivih sa smislenim predlozima dobijeno 465. Od 465 dobijenih ordgovora:

 1. 137 građana želi da gleda TV emisije o poljoprivredi.
 2. Ekološki problemi: 97 građana želi pravovremeno informisanje o kvalitetu vode za piće, 78 građana interesuje kvalitet vazduha i pravovremene informacije o zagađenosti vazduha i zaštiti.
 3. Dostupnost socijalnih usluga za marginalizovane grupe u zajednici interesuje 21 osobu.
 4. Programi o korupciji za 21 osobu( 14 osoba korupcija u zdravstvu, 9 političko zapošljavanje)
 5. Emisije o starom Užicu interesuje 11 osoba.

Zaključak

 • Zadovoljstvo učesnika što ih je neko uvažio i pitao
 • Raznovrsnost ideja
 • Svaka grupa ima svoje specifične zahteve
 • Realnost u pogledu raspoloživih resursa lokalnih medija(ljudski i finansijski)
 • Neinformisanost o načinu finansiranja lokalnih medija
 • Građani su pokazali spremnost da se uključe u formulisanje javnog interesa u oblasti informisanja

Užice

Javna rasprava je deo zajedničkih aktivnosti  u okviru projekata “Naš novac za medijske teme koje nas ZAISTA interesuju” i “Građani u akciji za zaštitu javnog interesa”

Januar, 2018. godine

Koalicije