Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) u saradnji sa Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija (ANEM), a uz finansijsku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) sprovodi projektat pod nazivom „Lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i mediji za odgovornije javne finansije”. U zicki centar za ljudska prava i demokratiju je partner u Gradu Uzicu. 

Ovaj projekat je deo sireg programa "Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama”  koji UNDP sprovodi u saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije.

Pored Uzica projekat se realizuje u 14 opstina i gradova - Pozega, Valjevo, Leskovac, Zajecar, Ruma, Novi Pazar, Vranje, Nis, Zrenjanin, Kragujevac, Krusevac, Leskovac i Aleksinac; dok je Novi Sad za sada iskazao načelno interesovanje za ciljeve projekta. Aktivnosti su usmerene na kreatore, korisnike i opskrbljivače lokalnog budž eta – drugim rečima, na celokupnu lokalnu zajednicu: korisnike javnih sredstava u lokalnim zajednicama, zaposlene u lokalnim upravama (službama finansija, lokalnog ekonomskog razvoja, interne revizore), lokalne organizacije civilnog društva, medije, ali i na same građane. 
 
Ovaj projekat ce doprineti boljem razumevanju doprinosa, ali i poteškoća i problema sa kojima se suočavaju lokalne samouprave. Kao i da lokalne samouprave iskuse pozitivne strane saradnje sa organizacijama civilnog društva i medijima na pitanjima koja se tiču cele zajednice. Uključivanje građana znači i povećanu kontrolu i odgovornost vlasti, ali ono znači i zainteresovane, aktivne i proaktivne građane koji su osnov funkcionalne lokalne zajednice. Pored toga, transparentnost budžetskog procesa, javnost u radu, odgovornost prema javnim sredstvima i jačanje interne revizije znači i privlačenje potencijalnih investitora i donatora.

Koalicije