Užički centar za ljudska prava i demokratiju realizuje projekat „Ka efikasnoj i odgovornoj primeni načela zaštite životne sredine u sistemu javnih nabavki“ sa ciljem da doprinese unapređenju transparentnosti, odgovornosti i integriteta u radu javnog sektora na teritoriji zapadne i centralne Srbije.  Fokus aktivnosti je monitoring primene načela zaštite životne sredine u postupcima javnih nabavki i realizaciji ugovora korisnika javnih sredstava u 10 gradova i opština Zlatiborskog, Moravičkog, Kolubraskog, Mačvanskog i Šumadijskog okruga.

 

Projekat se zasniva na novoj generaciji direktiva o javnim nabavkama, donetim 2014. koje pružaju okvir za primenu strateških javnih nabavki. Strateške nabavke uključuju kriterijume inovativnosti i ekologije tako da direktno utiču na neophodnost inovativnih rešenja od strane kompetentnih naručilaca. Projekat se takođe zasniva na načelima starog Zakona o javnim nabavkama (Članom 13. propisano je načelo zaštite životne sredine) kao i na Zakonu o javnim nabavkama koji se primenjuje od 1.jula 2020  (Član 5. Privredni subjekti dužni su da u izvršavanju ugovora o javnoj nabavci poštuju obaveze u oblasti zaštite životne sredine, odnosno odredbe međunarodnog prava vezanog za zaštitu životne sredine, i Konvencije o zaštiti životne sredine – prilog 8 Zakona).

Međutim, i pored toga što  javni  naručioci znaju da je primarna funkcija primene načela zaštite životne sredine  odgovorno i po okolinu bezbedno trošenje budžetskih sredstava, da je  poštovanje ekoloških uslova i standarda uvedeno kao obaveza u sistemu trošenja budžetskih sredstava, praksa pokazuje da se u kriterijume ekonomski najpovoljnije ponude  retko uključuju kriterijumi vezani za ekološke standarde.

Projekat se zasniva i na odredbama  novog Zakona  o javnim nabavkama koji su povećanjem pragova za nabavke učinili da će većina nabavki biti izuzeta od primene zakona, što će dodatno usložiti pitanja poštovanja načela zaštite životne sredine.

Užički centar će se primenom Zakona o dostupnosti inoformacija od javnog značaja baviti prikupljanjem, analizom i objavljivanjem  podataka o primeni ekoloških standarda u postupcima javnih nabavki, kao i  zagovaranjem da korisnici javnih sredstava primenjuju načela i standarde zaštite životne sredine u svim postupcima javnih nabavki.

 

Projekat se uz podršku Fondacije za otvoreno društvo realizuje u periodu jun 2020 – febuar 2021.

Koalicije