Monitoring ugovora u postupcima javnih nabavki 2019/20
 

Užički centar za ljudska prava i demokratiju je tokom realizacije projekta “Otvoreno o ugovorima i internoj kontroli korisnika javnih sredstava”, koji je imao za cilj promovisanje javnog integriteta nadgledanjem procesa ugovaranja, zaključivanja i realizacije ugovora korisnika javnih sredstava na teritoriji četiri upravna okruga u centralnoj i zapadnoj Srbiji realizovao monitoring ugovaranja u 10 lokalnih samouprava. Postupak monitoringa se sprovodio prikupljanjem relevantne dokumentacije u skladu sa Zakonom o dostupnosti informacija od javnog značaja, direktnom komunikacijom sa pojedinim predstavnicima lokalnih samouprava, kao i analiziom dostupnih dokumenata na internet stranicama Uprave za javne nabavke i samih nadgledanih lokalnih samouprava.

Dokumenti obuhvaćeni monitoringom su bili :

Plan javnih nabavki;

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke;

 Akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku;

Konkursna dokumentacija;

Ponude svih ponuđača;

Zapisnik o otvaranju ponuda;

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda;

Odluka o izboru najpovoljnije ponude;

Ugovor o javnoj nabavci;

Aneksi ugovora o javnoj nabavci;

Odluka o obustavi postupka javne nabavke,

Analitčke kartice.

 

Polazeći od nalaza DRI, početne analize projektnog tima dostupnih informacija na sajtovima korisnika javnih sredstava i Portalu Uprave za javne nabavke, stavova i preporuka fokus grupa , projektni tim je doneo odluku da se svim lokalnim samoupravama na teritoriji četiri okruga Zlatiborskom, Moravičkom, Mačvanskom i Šumadijskom, podnesu Zahtevi za dostavljanje svih ugovora zaključenih u 2019 godini, tako da su Zahtevi upućeni sledećim gradovima i opštinama: Užice, Požega, Arilje,Kosjerić, Bajina Bašta, Nova Varoš, Prijepolje, Sjenica, Priboj, Čajetina, Čačak, Gornji Milanovac, Lučani, Ivanjica, Šabac, Loznica, Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Mali Zvornik, Krupanj,Ljubovija, Kragujevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Batočina, Knić i Lapovo. Tokom realizacije ove aktivnosti većina lokalnih samouprava je tražila dodatno vreme za dostavljanje traženih informacija. Dostavljanje ugovora je bilo postepeno, sa dodatnim odlaganjima, a manji broj opština, i pored žalbi Povereniku nije do kraja realizacije projekta dostavilo ni jedan traženi dokument (Loznica, opštine Ivanjica, Požega, Knić, Topola i Čajetina), dok jedan deo opština nije uopšte reagovao na dopise i zahteve ( Požega,Koceljeva i Rača). Jedino je opština Prijepolje dostavili traženu dokumentaciju nakon podnošenja žalbe povereniku.  

S obzirom da je kvalitet dostavljenih dokumenata bio različit, a nakon analize na panel diskusijama, projektni tim je doneo odluku da se kompletan monitoring sprovede, umesto  u prvobitno planiranih 8 opština , u 10 lokalnih samouprava i to na postupcima javnih nabavki  i zaključenom 331 ugovoru, i to u Čačku, Kragujevcu, Priboju, Prijepolju, Lučanima, Vladimircima, Bogatiću,Bajinoj Bašti, Arilju i Krupnju.

 

Detaljnu analizu monitoringa možete naći ovde

Koalicije