„Građani u akciji“ – upitnik Poštovana/i, Pred vama se nalazi upitnik koji ima za cilj da ispita koliko su građani i zaposleni u institucijama i organizacijama civilnog društva upoznati sa procesom izrade loklanih politika a posebno Lokalnog plana akcije za rodnu ravnopravnost i koliko su raspoloženi da se uključe u taj proces. Projekat “Građani u akciji” partnerski realizuju Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju i Grad Užice. Podršku za realizaciju projekta pruža Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa. Projekat treba da doprinese izmeni prakse Grada Užica u kreiranju i sprovođenju javnih politika zasnovan na institucionalnim uslovima za participaciju građana i građanki. U skladu sa navedenim, zamolili bismo vas da nam odgovorite na sledeći set pitanja u roku petnaest dana.  Hvala vam najlepše unapred na izdvojenom vremenu!

 

 

 

Koalicije