Užički centar za ljudska prava i demokratiju realizuje projekat Međusektorska akcija za mlade u turizmu koji treba da doprinese zapošljavanju mladih i unapređenju turističkih usluga u Zlatiborskom okrugu. Tokom 2019. godine će se raditi na kreiranju rešenja za održivost Programa za sticanje novih znanja i veština u turizmu. Projektne aktivnosti su namenjene:

  1. Nezaposlenim osobama do 30 godina starosti sa evidencije NSZ i onima koji nisu na evidenciji a žele da steknu nova znanja i veštine (konobar/somalijer, kuvar/gastronom, sobarica, recepcioner i animator) koje će im povećati konkurentnost na tržištu rada. Sticanjem dodatnih specijalizovanih znanja i mekih veština u okviru programa će dodatno otvoriti put za brže zaposlenje kod poznatog poslodavca.
  2. Zaposlenim u sektoru turizma - koji žele da se usavršavaju i steknu specijalna znanja koja će povećati njihov doprinos u unapređenju turističkih usluga (seviranje hrane i pića, priprema tradicionalnih jela na savremen način, komunikacija sa gostima, kreiranje inovativnih vanpasionskih sadržaja).
  3. Preduzetnicima i vlasnicima ugostiteljskih objekata - koji žele da unaprede turističke usluge. Da bi unapredlili svoje usluge i poslovanje potrebno je da kontinuirano unapređuju postojeće i stiču nove veštine za razvijanje usluga u svojim objektima koji su u skladu sa standardima kreiranja inovacija u turističkoj industriji i razvoja kapaciteta ljudskih resursa (vlasnika i zaposlenih u jednoj firmi).

 

Aktivnosti se realizuju sa lokalnim partnerima:

a) Ekonomska škola Užice;

b) Mark d.o.o. Bela Zemlja Užice;  

c) TV5 doo Užice.   

Projekat „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih” („Inicijativa za zapošljavanje mladih“) deo je šireg programa kojeg finansijski podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Cooperation Office SCO) pod nazivom „Znanjem do posla-E2E” („From Education to Employment-E2E“).

Program sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u partnerstvu sa resornim ministarstvima zaduženim za sprovođenje politika zapošljavanja i zapošljivosti mladih u Republici Srbiji - Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom omladine i sporta

 

Koalicije