REALIZOVANI PROJEKTI

- Slobodni izbori kroz slobodu okupljanja – Užice i okolne opštine

- Radna prava u lokalnim zajednicama

- Radnom praksom do zapošljavanja mladih u lokalnim zajednicama  

- Građani i narodni poslanici zajedno u akciji  

- Građansko društvo i pravosuđe: ka vise transparentnosti i borbe protiv korupcije u javnoj potrošnji  

- Građanski nadzor finansiranja medija iz javnih izvora

- Socijalno odgovorni monitoring u praksi

- Milenijumski razvojni ciljevi posle 2015

- RTS - Naše pravo da znamo sve

- Upoznaj i zaštiti svoja potrošačka prava  

- Socijalno stanovanje

- Građani u akciji za bezbedan saobraćaj

- Socijalno odgovorni monitoring u praksi

- Parnerstvom do posla za mlade

- Mladi su zakon – zlatiborski okrug

- Ka efikasnom i održivom sistemu građanskog nadzora javnih nabavki

- Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola

- Socijalno odgovorni monitoring u praksi

- Akcijom do promena

- Politike koje rade

- Resurs centar ”Mladi su zakon – Zlatiborski okrug”

- Građani u fokusu

- Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije  

- Rečnik populizma

- Evropa 2020- novi koncept i izazovi Zlatiborskog okruga

- Reka Drina granica koja gradi nove evropske regione  

- Građanski nadzor javnih finansija: monitoring kontrolnih antikorupcijskih mehanizama, institucija i politika

- Otvoreno o korupciji: na putu ka efikasnim antikorupcijskim politikama

- Podrška zapošljavanju mladih u ruralnim oblastima Zlatiborskog okruga  

- Zlatiborski okrug na putu ka evropskoj Uniji

- Saradnjom ka prosperitetu

- Socijalna inkluzija u praksi

- Socijalna pravda u Srbiji – osam standarda rada  

- Na putu ka fiskalnoj transparentnosti

- Građanski nadzor javnih nabavki

- Zajedno do posla

- Podrška zapošljavanju mladih u Zlatiborskom okrugu  

- Socijalna inkluzija

- Građani u akciji protiv mobinga

- Promocija preduzetnistva -  deficitarnih zanimanja u Zlatiborskom okrugu

- Mobing izgradnja prve mreže generacije organizacija u Srbiji

- JUP program imlementacije Strategije za smanjenje siromaštva – lokalne inicijative tima potpredsednice vlade za PRSP

- Srbija u UE Šta od toga imam ja, šta od toga ima moj grad

- Wach dog aktivnosti- put do transparentnih lokalnih budžeta 

- Javno nadgledanje aktivnosti put do transparetnih lokalnih budzeta

- Evropske integracije u selima        

- Jedinica za monitoring i upravljanje projektima   

- Putokaz  

- Hajde da rastemo zejedno

- Kulturni most između planine i ravnice  

- Zene u fokusu

- Upoznaj i iskoristi tvoja ljudska prava  – ABA CEELI

- Niste sami

- Javni radovi I

- Javni radovi II

-  Resurs centar za izradu Nacionalne strategije za mlade

- Krugovi pažnje  

- Pravna pomoć u saradnji sa Yucom-om

- Potrebni smo jedni drugima

- Uradicemo to na svoj nacin – ženska ljudska prava                                           

- Povećanje građanske participacije u 30 lokalnih zajednica   

- Distribucija humanitarne pomoći

- Podrška preduzetništvu – program malih grantova

- Humanitarna pomoć za izbeglice – Danski savet za izbeglice

- Radio i TV ombudsman

- Nova znanja za treće doba

 

Koalicije