Građani u akciji za integrisanje rodno odgovornih mera i mera nediskriminacije u mehanizme sprečavanja korupcije na lokalnom nivou

Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju će  u periodu od juna  2022 do maja  2023 .godine realizovati projekat Građani u akciji za integrisanje rodno odgovornih mera i mera nediskriminacije u mehanizme sprečavanja korupcije na lokalnom nivou, podržnaom od Agencie za sprećavanje korupcije,a sredstvima iz budzeta republike Srbije.

Projekat je zasnovan na novom Zakonu o rodnoj ravnopravnosti,Nacionalnoj strategiji za rodnu ravnopravnost sa Akcinom planom 2021-2023. Zakonu o zabrani diskriminacije  i u skladu je sa Agendom 2030. Razmatranje rodne dimenzije korupcije  je  i u fokusu Saveta Evrope zbog čega je 2012.godine imenovan i Specijalni izvestilac za rodnu perspektivu jer doplo do zaključka da : 1) postoji različit uticaj korupcije na žene i muškarce - ima razlike u tome kako polovi doživljavaju korupciju i kakvo je njihovo iskustvo –žene su manje tolerantne, ali su više izložene korupciji u nekim situacijama i 2) odnos između nivoa uticaja korupcije na žene i muškarce - neka istraživanja pokazuju da ima manje korupcije u zemljama u kojima je učešće žena u političkom životu veće. Nacionalna dokumenta  rodnu ravnopravnost prepoznaju kao faktor podsticanja ukupnog razvoja društva koji uključuje i održivi razvoj za sve, dok je u Agendi 2030 rodna ravnopravnost preduslov razvoja društva  U poslednjih desetak godina evidentan je napredak u ovoj oblasti kao i prepreke  i pitanja koja društveni razvoj otvara. Istovremeno, društveni procesi primene i javnih politika zahtevaju otklanjanje prepreka u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti i uspotavljanje novog pristupa rodnoj ravnopravnosti. Postignuća, kako pokazuje indeks rodne ravnopravnosti koji se u Srbiji prati u određenim vremenskim ciklusima, primetan je u brojim oblastima, ali su kao prepreke daljem unapređenju rodne ravnopravnosti i društvenom razvoju u celini identifikovani su neravnomernost razvoja u pojedinim oblastima, i posebno nužnost integrisanja rodne perspektive u oblastima značajnim za društveni razvoj, a u kojima je izostala rodne perspektiva. Zakon o rodnoj ravnopravnosti uključuje niz novih oblasti u kojima je u javne politike koje se odnose na te oblasti neophodno integrisati rodnu perspektivu.  Jedna od ključnih oblasti u kojima  je neopohodno integrisati rodnu perspektivu su i mehanizmi sprečavanja korupcije na lokalnom nivou, i to pre svega lokalnih antikorupcijski planovi.

Grad Užice je usvojio Lokalni antikorupcijski plan za period od 2017-2021.godine a takođe je formirano i telo za praćenje primene LAP-a. Donošenje Lokalnog antikorupcijskog  plana i formiranje tela za praćenje je sprovedeno na veoma transparentat način. Međutim, aktinvosti predviđene LAP-om kao i rad samog tima za njegovo praćenje nisu zaživele, tako da se još jednom pokazalo da primena zakona i propisa je i dalje velika boljka sistema. Tokom realizacije projekta Rodno odgovorna lokalna zajednica, primećeno je da u prethodnom periodu nije vodilo dovoljno računa o integrisanju rodne perspektive u kreiiranju i sprovođenju lokalnih politika.

Iz tih razloga, projektom su predviđene dva specifična cilja projekta:

integrisanje rodno odgovornih mera i mera nediskriminacije u Lokalnom anitkorupcijskom planu

reafirmacija rada Tela za praćenje primene LAP-a.

 Da bi se dostigli planirani ciljevi, predviđene su sledeće aktivnosti:

1. Uspostavljanje proširenog projektnog tima

2.Unapređenje Lokalnog antikorucijskog plana – analiza rodno odogovornih mera i mera nediskriminacije sa preporukama za njihovo integrisanje u LAP.

3.  Podrška rodno odgovornom budžetiranju

4.  Reafirmacija rada Tela za praćenje LAP

5.   Promocija i diseminacija projektnih aktivnosti i rezultata

Odobreni projekat https://www.acas.rs/wp-content/uploads/2022/06/Predlog-projekta-Uzicki-centar-za-ljudska-prava-i-demokratiju.pdf

Odobreni budžet  https://www.acas.rs/wp-content/uploads/2022/06/Budzet-projekta-U%C5%BEi%C4%8Dki-centar-za-ljudska-prava-i-demokratiju.pdf

Attachments:
Download this file (PREPORUKE.pdf)PREPORUKE.pdf[ ]191 kB

Koalicije